ZWROTY

Kupując w naszym sklepie masz prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Art. 10. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

file_put_contents(): Only 0 of 361 bytes written, possibly out of free disk space, /home/platne/5thavenue/_isklep/framework/logger/DefaultLogger.php : 102 /home/platne/5thavenue/_isklep/framework/core/ErrorHandler.php : 45 [doHandleError] /home/platne/5thavenue/_isklep/framework/logger/DefaultLogger.php : 102 [file_put_contents] /home/platne/5thavenue/_isklep/framework/core/Application.php : 222 [flush] /home/platne/5thavenue/_isklep/framework/core/Application.php : 81 [finalize] /home/platne/5thavenue/_isklep/framework/run.php : 47 [run] /home/platne/5thavenue/_isklep/application/public/index.php : 8 [require_once]