Krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:
• Utworzyć konto w sklepie internetowym
• Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
• Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://5thavenue.pl/regulamin
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.
1. UTWORZENIE KONTA
1.1. W celu utworzenia Konta należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: http:// 5thavenue.pl/customer/register.html
1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).
1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu ora zgodę na przetwarzanie danych należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu) i zgodzie na przetwarzanie danych.
1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” po czym Usługobiorca zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że jego Konto zostało utworzone – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.
2.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Na tym etapie Klient w zależności od wybranego Produktu ma możliwość wyboru rodzaju lub rozmiaru danego Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której:
2.3.1. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Wróć do zakupów”.
2.3.2. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego.
2.3.3. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie oraz terminie dostawy.
2.4. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź do składania zamówienia” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia oraz dodatkowo podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy chcą złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta.
2.4.1. W części dotyczącej podsumowania składanego Zamówienia znajdują się następujące informacje:
2.4.1.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
2.4.1.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
2.4.1.3. Wybrany sposób dostawy i płatności.
2.4.2. Klient, który posiada Konto w zakładce „Masz już konto w naszym sklepie” klika pole „Zaloguj się” i podaje swój adres e-mail i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj”.
2.4.3. Klient może złożyć Zamówienie również bez tworzenia Konta i bez logowania się na nie – w tym wypadku niezbędne jest podanie następujących danych:
2.4.3.1. Dane Klienta: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego oraz dane do dostawy Produktów: nazwa odbiorcy; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
2.4.3.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu ora zgodę na przetwarzanie danych należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu) i zgodzie na przetwarzanie danych.
2.4.4. Na tym etapie Klient ma również możliwość wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT oraz dodania uwag do Zamówienia.
2.5. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.5.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie
3. NEWSLETTER
3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.
3.2. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz się”, po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu mailowego do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola „Złóż zamówienie” w pkt. 2.5. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Edytuj” przy danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@5thavenue.pl albo skorzystanie z opcji „Zgłoś błąd w danych” widocznej na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu Zamówienia.
4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.